Tham khảo một số câu hỏi phỏng vấn Team Leader

Hãy đọc sáu câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Trưởng nhóm (Team leader) này và lời khuyên của chúng tôi để có cuộc phỏng vấn chất lượng nhé.

1. Giải thích sức mạnh và điểm yếu của bạn như một team leader?

Ans) Là một nhà lãnh đạo nên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên trong nhóm và nên tập trung vào mục tiêu của họ. Đồng thời một nhà lãnh đạo nên truyền cảm hứng và khuyến khích nhóm của mình làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình. Nếu một đội thực hiện tốt trong dự án, thì nó thể hiện sức mạnh của một nhà lãnh đạo đang dẫn dắt đội tương ứng.

Mặc dù một nhà lãnh đạo có khả năng hoàn thành một nhiệm vụ riêng của mình, anh ta nên phân phối nhiệm vụ cụ thể đó cho từng nhân viên trong nhóm.

Nếu một nhà lãnh đạo đã không làm như vậy, sau đó ông sẽ kết thúc với rất nhiều công việc về bản thân mình và không thể hoàn thành nhiệm vụ về thời gian. Điều này có thể được coi là điểm yếu của nhà lãnh đạo.

2. Bạn sẽ làm gì nếu có sự bất đồng trong nhóm của bạn?

Sự thành công của một nhóm thường phụ thuộc vào khả năng của các nhà lãnh đạo của nó để có được tất cả mọi người làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Sự thiếu đoàn kết có thể dẫn đến thất bại.

Với câu hỏi này, bạn có thể hiểu được cách người nộp đơn sẽ xử lý tình huống thành công và di chuyển đội theo hướng tích cực.

Ví dụ: “Bất đồng có thể xảy ra, đặc biệt là khi mọi người có ý kiến ​​mạnh mẽ về cách thực hiện một nhiệm vụ. Trước tiên tôi sẽ yêu cầu các thành viên trong nhóm tiến hành trình bày ý kiến của mình. Tôi sẽ dẫn dắt một cuộc thảo luận nhóm để chúng ta có thể hiểu nhau.

Nếu thích hợp, tôi sẽ thương lượng một thỏa hiệp có thể đưa đội vào vị trí tốt nhất để thành công. Nếu có cách rõ ràng để xử lý tình huống, tôi sẽ giải thích lý do tại sao chúng tôi lựa chọn một giải pháp khác. “

Tham khảo một số câu hỏi phỏng vấn Team Leader-1

3. Khi bạn gặp bất kỳ tin xấu nào thì bạn sẽ đặt nó trước đội của mình như thế nào?

Ans) Để cung cấp bất kỳ tin xấu nào với nhóm, tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp nhỏ với nhóm và phân phối nó. Sẽ cố gắng giải thích tất cả các giải pháp có thể cần được thực hiện trong tương lai gần để những sai lầm như vậy không thể xảy ra.

Cuối cùng, sẽ yêu cầu nhóm của tôi chia sẻ quan điểm, ý tưởng, mối quan tâm hoặc bất kỳ đề xuất nào có thể được thực hiện trong hoạt động tiếp theo để tránh những tình huống như vậy.

4. Xác định một nhiệm vụ khó khăn và quan trọng của một nhà lãnh đạo?

Ans) Vai trò của một nhà lãnh đạo liên quan đến hai nhiệm vụ. Là một nhà lãnh đạo, anh ấy nên đóng vai trò là một thành viên trong nhóm và đồng thời anh ấy nên hành động như một cá nhân để thúc đẩy cả đội.

Một nhà lãnh đạo nên đảm bảo rằng tất cả các đồng đội của mình đang trên con đường tương tự hướng tới mục tiêu cuối cùng mà lần lượt dẫn đến thành công của tổ chức.

5. Bạn sử dụng chiến lược nào để thúc đẩy một nhóm phát triển?

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi trả lời câu hỏi này là bạn nên luôn có nhiều chiến lược.

Mọi người đều có phong cách làm việc khác nhau, cá tính và mức độ hiệu suất, có nghĩa là cách họ phản ứng với động lực khác nhau.

Để cho người phỏng vấn biết bạn hiểu điều này, hãy giải thích rằng bạn luôn dành thời gian tìm hiểu các thành viên trong nhóm của mình để hiểu cách họ làm việc.

Sau đó, nói về cách bạn sử dụng một biến thể của các kỹ thuật dựa trên những gì phù hợp với họ nhất.

Tham khảo một số câu hỏi phỏng vấn Team Leader-2

6. Bạn đã bao giờ thực hiện một công việc mà bạn không đủ tiêu chuẩn?

Ví dụ, tôi nhận trách nhiệm quản lý ở vị trí trước đây của tôi để thay thế người quản lý của tôi, người đã rời đi. Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm quản lý nào, nhưng tôi biết rằng nhóm sẽ không thể có hiệu quả nếu không có một team leader.

Tôi có thể đã phạm một số sai lầm, nhưng cuối cùng đã thành công trong việc đảm nhận trách nhiệm bổ sung đó với sự nỗ lực, học hỏi và không ngừng phấn đấu của tôi.

Trong ví dụ của bạn, hãy chỉ ra cách bạn không sợ chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu tại nơi làm việc. Thể hiện sự tập trung của bạn vào công việc trong tầm tay và cách nó truyền cảm hứng cho người khác.

Có rất nhiều câu hỏi và tình huống mà nhà tuyển dụng có thể đặt ra cho bạn. Người phỏng vấn cần phải hình dung bạn là một trưởng nhóm, vì vậy hãy hình dung một hình ảnh tự tin, khéo léo trong cuộc họp của bạn. Thể hiện kiến ​​thức của bạn về ngành và công ty để thiết lập chính mình như một người được chuẩn bị và thông báo. Thể hiện sự nhiệt tình cho vị trí bạn đang ứng tuyển và những người bạn sẽ làm việc cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *